Zwalczanie nadużyć finansowych: zaostrzenie kar, skuteczniejsze ściganie

5 listopada 2013

Informacja Biura Prasowego Grupy Europejska Partia Ludowa

.

Komisja Prawna PE przyjęła dziś opinię posła Tadeusza Zwiefki na temat projektu dyrektywy w sprawie zwalczania nadużyć finansowych na szkodę budżetu Unii Europejskiej, apelując o pierwszą w historii UE harmonizację przepisów prawa karnego w tym obszarze.

.

„Tylko w ubiegłym roku, z powodu wyłudzeń związanych z fałszywie podanymi informacjami we wnioskach o unijne dofinansowanie, UE straciła około 400 mln euro, czyli mniej więcej równowartość środków przeznaczonych w 2012 roku na finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Chodzi jedynie o sprawy wykryte – istnieje obawa, że w przypadku wyłudzeń oraz innego rodzaju oszustw, straty te mogą być znacznie wyższe. Ponieważ chodzi o środki mające wspomóc rozwój państw i regionów nie możemy dopuszczać do sytuacji, w której przeznaczone dla dobra ogółu  środki trafiają do kieszeni przestępców” – powiedział po głosowaniu poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Dyrektywa ma zastąpić obowiązującą obecnie konwencję w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z 1995 roku. Proponuje ona wprowadzenie jednakowych ram prawnych oraz wspólnych dla państw członkowskich definicji nadużyć oraz sankcji, tak by w całej Unii pod tym względem obowiązywały podobne przepisy, skoro chodzi o pieniądze unijne. Obecnie w państwach członkowskich różnie podchodzi się do tego, czym tak naprawdę jest nadużycie i jakie kary stosować.

.

„Dyrektywa dotyczy przestępstw związanych z nadużyciami wpływającymi na interes UE w ramach zamówień publicznych, prania pieniędzy, korupcji i umyślnego sprzeniewierzania funduszy w szczególności w kontekście działalności urzędników publicznych. Dlatego ustalenie między innymi dokładnej definicji urzędnika jest niezbędne do skutecznego przeciwdziałania przestępstwom” – wyjaśnił poseł Tadeusz Zwiefka.

.

W ramach pogłębionej współpracy z komisjami wiodącymi LIBE (Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne) i CONT (Kontrola Budżetowa) Komisja Prawna jest odpowiedzialna za przyjęcie tej definicji.

.

„Przyjęliśmy zapis, który wskazuje, że urzędnikiem publicznym w rozumieniu tej dyrektywy powinien być uznany każdy, kto dysponuje w ramach pełnionych zadań pieniędzmi z unijnej kasy. Oznacza to nie tylko urzędników UE i pracowników instytucji państw członkowskich, ale także osoby prywatne, którym zostały przekazane funkcje publiczne związane z wykorzystywaniem środków unijnych.  Ta sama definicja powinna także obowiązywać w przypadku działalności w krajach spoza UE, jako że znaczna część funduszy z budżetu unijnego dystrybuowana jest poza jej granicami” – podkreślił europoseł PO.

 .

 ——————————————————

O problemie wyłudzeń oraz o dyrektywie w sprawie zwalczania nadużyć finansowych na szkodę budżetu Unii Europejskiej poseł Tadeusz Zwiefka rozmawiał z portalem Nasz Głos. Zachęcamy do zapoznania się z treścią wywiadu, dostępną na stronie portalu. Link do wywiadu znajdą Państwo tutaj.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE