Znaki towarowe – łatwiejszy dostęp i skuteczniejsza ochrona

25 lutego 2014

Informacja Biura Prasowego Grupy EPL

.

Parlament Europejski przegłosował dziś stanowisko w sprawie pakietu reformującego wspólnotowy i krajowy system znaków towarowych.

.

Wspólny system ochrony znaków towarowych stanowił pierwsze udane przedsięwzięcie UE w zakresie praw własności intelektualnej. Przeprowadzona w 1989 r. harmonizacja przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich oraz utworzenie wspólnotowego znaku towarowego w 1994r. utorowały drogę dla innych instrumentów służących ochronie własności intelektualnej. System przetrwał próbę czasu, jego fundamenty są nadal aktualne, jednak niezbędne jest jego dostosowanie do obecnych realiów.

.

– Nowe znaki towarowe pojawiają się na rynku prawie codziennie, stając się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im odpowiedniej ochrony prawnej, pozwalającej zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich.  Na reformie skorzystają również konsumenci, którym identyfikacja pochodzenia produktu umożliwia dokonanie świadomego wyboru – skomentował wynik głosowania poseł Tadeusz Zwiefka, koordynator w komisji prawnej z ramienia Grupy EPL.

.

Poprzez obniżenie kosztów, uproszczenie procedur i zwiększenie pewności prawnej system unijnej ochrony znaków towarowych ma być bardziej dostępny dla przedsiębiorców z wszystkich państw członkowskich. Reforma ma także wspomóc działania na rzecz walki z podróbkami, które zalewają Unię Europejską, przynosząc straty europejskim producentom.

.

 – W stanowisku Parlamentu udało nam się odzwierciedlić interesy wielu podmiotów, w tym także Polski. Dzięki temu przyjęty dziś tekst jest dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia negocjacji z Radą – dodał Tadeusz Zwiefka.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE