Zielone światło dla internetowej rejestracji spółek w UE

20 listopada 2018

Założenie firmy poza granicami Polski? Już wkrótce procedury mogą stać się prostsze, a czas rejestracji firmy znacznie krótszy. Wszystko dzięki przepisom przyjętym 20 listopada przez posłów Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Autorem sprawozdania ws. projektu dyrektywy dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek jest poseł Tadeusz Zwiefka.

.

“Chcemy ułatwić zadanie przedsiębiorcom. Internet jest częścią naszego codziennego życia – najwyższy więc czas, aby europejscy przedsiębiorcy mogli skorzystać z istniejących technologii wtedy, kiedy myślą o rozpoczęciu działalności poza granicami  kraju, w którym mieszkają” – podkreślił poseł Zwiefka. „Europejskie prawo spółek, musi odpowiadać standardom XXI wieku.”

.

Przyjęte w projekcie dyrektywy przepisy wprowadzają w życie nowe rozwiązania  dla przedsiębiorców i firm, które umożliwiają zarejestrowanie działalności w innym kraju unijnym przez Internet bez potrzeby osobistego stawiania się przed urzędami. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, cała procedura powinna trwać nie dłużej niż 5 lub 10 dni, w zależności od rodzaju spółki i tego czy wnioskodawca jest osobą fizyczną czy prawną. Projekt dyrektywy zakłada także stosowanie zasady jednorazowości „once only”, która oznacza, że dokumenty i informacje będą składane przez przedsiębiorcę przy rejestracji i do rejestrów przedsiębiorców tylko raz.

.

“Rejestracja przez Internet oraz możliwość elektronicznego złożenia informacji i dokumentów, jest pierwszym, ale koniecznym krokiem w celu zagwarantowania nowoczesnego i przejrzystego środowiska rozwoju unijnych firm. Jednocześnie, proponowane przepisy nie zmieniają właściwych dla każdego z państw członkowskich warunków rejestracji, np. w zakresie przeciwdziałania oszustwom finansowym, czy uczestnictwa notariuszy w procesie rejestracji” – podkreślił Tadeusz Zwiefka.

.

Głosowanie w komisji nie kończy jeszcze procesu legislacyjnego. Kolejnym krokiem będą negocjacje ostatecznego tekstu z przedstawicielami rządów państw członkowskich UE, które rozpoczną się prawdopodobnie na początku przyszłego roku.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE