Z bydgoskimi seniorami o Parlamencie Europejskim

27 marca 2014

O strukturze i funkcjonowaniu Parlamentu  Europejskiego słuchaczom Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku opowiadał poseł Tadeusz Zwiefka. Kilkuset bydgoskich seniorów wysłuchało wykładu posła Zwiefki 27 marca.

.

W swoim wystąpieniu poseł przybliżył historię oraz podstawowe zadania Unii Europejskiej i jej instytucji. Słuchacze wykorzystali tę sposobność, aby porozmawiać z posłem Zwiefką również na temat bieżących problemów i wyzwań, funduszy unijnych, sytuacji na Ukrainie czy korzyści płynących z członkostwa w Unii.

 .

.

Bydgoski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał osiemnaście lat temu z inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (obecnie UKW) i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy. W pierwszych zajęciach BUTW uczestniczyło 89 słuchaczy. Teraz wykłady organizowane są dla trzech grup, w których łącznie gromadzi się około 1200 osób. W skład rady naukowo-programowej uniwersytetu wchodzą przedstawiciele wszystkich bydgoskich uczelni, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora i Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE