„Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa po Traktacie z Lizbony”- konferencja UMK

7 stycznia 2014

„Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa po Traktacie z Lizbony” to temat ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej, która już 10 stycznia odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do udziału w konferencji zaprasza Koło Naukowe Prawa Unii Europejskiej działające przy Katedrze Prawa Unii Europejskiej UMK. Patronami wydarzenia są  profesor Tomasz Justyński, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka.

.

Udział w spotkaniu zapowiedzieli studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi z wielu polskich ośrodków akademickich, między innymi z Krakowa, Warszawy, Poznania, Łodzi czy Gdańska. Podczas dyskusji poruszą oni kwestie dotyczące reagowania kryzysowego Unii Europejskiej w przypadku zagrożenia międzynarodowego pokoju, ochrony praw człowieka, udzielanej przez Unię pomocy humanitarnej, rozwoju cywilnych i wojskowych zdolności w zakresie zapobiegania konfliktom i zarządzania kryzysowego, Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa czy strategii przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia.

.

Więcej informacji znajdą Państwo na portalu Facebook:

https://www.facebook.com/events/218342891674285/

.

2014-01-10-konferencja-UMK (2)

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE