Wdrożenie dyrektywy w sprawie praw autorskich

9 lipca 2015

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym. Raport posłanki Julii Redy jest opinią Parlamentu, zbiorem uwag i zaleceń w obszarze ochrony praw autorskich, w szczególności w zakresie wyjątków.

.

„Po wielu długich miesiącach negocjacji, uzyskaliśmy wyważony tekst, który z jednej strony wskazuje na problemy, z jakimi boryka się konsument w dostępie do treści legalnie nabytych, z drugiej gwarantuje, że twórcy, autorzy, artyści powinni być za swoje dzieła, za to, że inspirują całe pokolenia, odpowiednio wynagradzani. Zarówno w świecie wirtualnym jak i realnym. Jeśli takie podejście zostanie zachowane podczas przyszłych prac legislacyjnych, nie mam obaw, że uda nam się w rozsądny i skuteczny sposób dostosować przepisy w obszarze prawa autorskiego do potrzeb jednolitego rynku cyfrowego” – skomentował po głosowaniu poseł Tadeusz Zwiefka, koordynator Grupy EPL w Komisji Prawnej PE, odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania.

.

Raport posłanki Redy wzbudził duże zainteresowanie mediów i wiele emocji zarówno wśród środowisk kreatywnych jak i użytkowników Internetu, w szczególności w kwestii tzw. wolności panoramy, do której w ostatecznym tekście sprawozdania nie ma żadnego odniesienia.

.

„Po pierwsze – jest to sprawozdanie z własnej inicjatywy, które nie zmienia przepisów prawnych w żadnym kraju członkowskim. Po drugie – raport powinien skupiać się na wdrożeniu dyrektywy o społeczeństwie informacyjnym (INFOSOC) – niestety niezbyt wiele na ten temat się w nim wspomina. Jest to raczej lista życzeń, co ewentualnie powinno być poprawione, w jakich obszarach Komisja powinna przeprowadzić analizy, gdzie pojawiają się bariery na wspólnym rynku” – wyjaśnia Tadeusz Zwiefka.

.

Komisja Europejska pierwsze propozycje legislacyjne w obszarze prawa autorskiego przedstawi prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

.

Źródło: Biuro Prasowe Grupy Europejskiej Partii Ludowej

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE