Walka z przestępczością zorganizowaną: ważna jest jakość działań, nie ich ilość

23 października 2013

Informacja Biura Prasowego Grupy Europejska Partia Ludowa

 

Parlament Europejski przyjął dziś końcowe sprawozdanie komisji CRIM, zawierające zalecenia dotyczące potrzebnych działań i inicjatyw w sprawie przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy. Europosłowie wzywają Komisję Europejską m.in. do ustalenia definicji przestępczości zorganizowanej, zniesienia tajemnicy bankowej, wyeliminowania rajów podatkowych w UE, wprowadzenia zasady prawnej odpowiedzialności osób prawnych w przypadkach przestępczości finansowej, wzmocnienia porozumień o współpracy sądowej i policyjnej oraz ustanowienia Prokuratury Europejskiej. 

 .

– Skuteczne ściganie i przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju działalności przemytniczej, korupcji czy praniu pieniędzy wymaga ściślejszej współpracy organów państw na szczeblu unijnym oraz ustanowienia takich narzędzi prawa karnego i cywilnego, aby przestępstwa tego typu stawały się jak najmniej opłacalne. Lista działań i zaleceń, którą zaproponował Parlament, nie jest listą zamkniętą. Z drugiej strony nie ilość podjętych inicjatyw się liczy tylko ich jakość – powiedział po głosowaniu poseł Tadeusz Zwiefka, jedyny członek komisji CRIM z Polski.

  .

– Zasięg działania zorganizowanych grup przestępczych jest coraz większy i coraz bardziej wpływa na życie społeczne i ekonomię państw członkowskich. W Unii Europejskiej działa obecnie 3600 organizacji przestępczych, a straty jakie z tego powodu ponoszą przedsiębiorcy, sięgają ponad 670 mld euro rocznie – podkreślił deputowany PO.

 .

Komisja CRIM została powołana w marcu 2012 r. Jej celem było zbadanie i przeanalizowanie zjawisk przestępczych oraz opracowanie kompleksowego i ustrukturyzowanego planu walki z nimi na szczeblu europejskim. Walka z przestępczością zorganizowaną jest jednym z priorytetów programu Unii Europejskiej i państw członkowskich.

 .

– W żadnym innym obszarze szybkość i skuteczność reakcji zarówno władzy legislacyjnej jak i wykonawczej nie jest tak potrzebna jak w walce z przestępczością transgraniczną, która korzysta z coraz bardziej wyrafinowanych instrumentów i przybiera coraz bardziej zaskakujące oblicza. Dlatego też nalegamy, aby nasze propozycje zostały wdrożone za pomocą europejskiego planu działania na lata 2014-2019 – podkreślił.

 .

Poseł Zwiefka brał aktywny udział w pracach komisji CRIM. Z jego inicjatywy w kwietniu tego roku zorganizowano wysłuchanie publiczne dotyczące przemytu towarów (tytoniu, alkoholu, samochodów, części samochodowych, dóbr luksusowych) przez wschodnią granicę UE, który wzrósł gwałtownie w ostatnich latach.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE