W najlepszym interesie dziecka

28 kwietnia 2016

Parlament Europejski w środę dyskutował, a w czwartek przyjął rezolucję nt. sytuacji dzieci w transgranicznych procedurach związanych m.in. z przyznaniem opieki.

.

„Każdego roku do Komisji Petycji wpływa wiele skarg w sprawach dzieci. Skala problemu nakazuje pilne dostarczenie narzędzi do rozwiązywania spraw o zasięgu transgranicznym. A zidentyfikowane problemy dotyczą wielu obszarów”, podkreślają inicjator debaty Tadeusz Zwiefka oraz współautorka rezolucji i wewnętrzny sprawozdawca Grupy EPL ds. dzieci poseł Julia Pitera.

.

Posłowie PO zaznaczyli, że jednym ze wspomnianych obszarów jest niedostateczne wdrażanie rozporządzenia Bruksela II. Innym – brak koordynacji przekazywania informacji dotyczących ochrony praw dzieci między państwami członkowskimi w sprawach transgranicznych. „Zdarzają się też skargi na nieuznawanie i niewykonywanie orzeczeń sądowych w innym państwie członkowskim”, powiedziała Julia Pitera.

.

Zdaniem posłów system musi działać wielokierunkowo. „Musi sięgać po różne narzędzia. Z polskich doświadczeń wiemy, że wiele problemów wynika na przykład z trudnego dostępu do informacji oraz pomocy prawnej. Dlatego trzeba stworzyć system finansowania i wspierania organizacji służących informacją i pomocą w sprawach rodzinnych. Ważnym elementem tego systemu byłby jednolity europejski numer interwencyjny. Jak najszybciej powinien powstać prosty i powszechnie dostępny przewodnik po systemach funkcjonujących w poszczególnych państwach członkowskich i przysługujących prawach. Wiele konfliktów przecież ma swoje źródło w nieznajomości systemów i przepisów prawa” – dodali. Parlament Europejski rozpoczął także pracę nad problemami związanymi z adopcją dzieci. Już w maju Komisja Prawna dyskutować będzie projekt sprawozdania w tej sprawie autorstwa Tadeusza Zwiefki.

.

Posłowie podkreślili, że działania w obszarze ochrony najlepszego interesu dziecka powinny zostać pilnie podjęte, by  deklaracje polityków  nie pozostały wyłącznie pustymi hasłami.

.

.

Żródło: Biuro Prasowe Grupy Europejskiej Partii Ludowej

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE