Unijna administracja oszczędza

2 lipca 2013

Informacja Biura Prasowego Grupy Europejska Partia Ludowa

 .

Parlament Europejski potwierdził dziś  porozumienie wynegocjowane z państwami członkowskimi UE w sprawie nowego regulaminu pracy  urzędników unijnych, które proponuje  zamrożenie  na dwa kolejne lata pensji, podnosi wiek emerytalny oraz wydłuża o dwie i pół godziny tygodniowy czas pracy. Zmiany mają  pozwolić na oszczędności wysokości 2,7 miliarda euro  w nowym  siedmioletnim budżecie UE.  

 .

– Kompromis, który został dzisiaj przyjęty  jest rozsądny i zrównoważony, ponieważ bierze pod uwagę to, że w czasach kryzysu każdy, więc także administracja unijna musi racjonalnie podchodzić do wydatków – powiedział po głosowaniu poseł Tadeusz Zwiefka,  koordynator grupy EPP w Komisji Prawnej, która negocjowała zmiany.

 .

– Porozumienie utrudniał fakt, iż oczekiwania wszystkich stron dialogu, tzn. Parlamentu,  Rady i Komisji Europejskiej były z początku rozbieżne.  Szczególnie stanowisko państw członkowskich , głównie płatników netto było skrajne i niebezpiecznie dyskryminowało pracowników zatrudnionych po 2004 roku. W czasie trwających prawie dwa lata negocjacji i rozmów, udało się wiele  z tych  pomysłów zneutralizować, jednocześnie osiągając przy zastosowaniu proponowanych zasad możliwość znacznych oszczędności – dodał poseł Zwiefka.

.

Przewiduje się, że oszczędności osiągnięte dzięki proponowanej reformie wyniosą 2,7 miliarda euro do 2020  roku (czyli o 1,7 miliarda więcej niż w wyjściowej propozycji Komisji Europejskiej). Oznacza to  także, że w dłuższym okresie oszczędności wyniosą 1,5 miliarda euro rocznie.

 .

Ponadto regulamin przewiduje zapis o równowadze geograficznej, która zobowiązuje instytucje do naboru kompetentnych pracowników według najszerszego z możliwych kryterium geograficznego. Mając na uwadze obecne różnice w  liczbie  zatrudnionych pracowników z poszczególnych krajów,  nowy regulamin zezwala poszczególnym instytucjom na wypracowanie właściwych dla siebie środków na  wyrównanie tych różnic.

 .

Kompromis przewiduje m.in:

– redukcję o 5% (czyli o 2500  osób) do 2017 roku liczby zatrudnionych w unijnych instytucjach urzędników, co ma być osiągnięte  głównie poprzez niezastępowanie pracowników  odchodzących na emeryturę;

– wydłużenie czasu pracy bez podwyższania pensji z 37,5 godz/tydzień do 40 godz/tydzień;

– zamrożenie pensji,  emerytur i dodatków  w 2013 i 2014 roku;

– nową metodę indeksacji pensji i emerytur (w tym przyzwolenie na jej pomniejszenie);

–  przywrócenie na okres zamrożenia pensji dodatkowego 6% podatku (tzw solidarity levy);dla urzędników najwyższych rangą, w tym komisarzy UE, podatek ten wyniesie 7%;

– bardziej zrównoważoną ścieżkę kariery, w tym  częstsze wykorzystanie możliwości zatrudnienie kontraktowego;

– wydłużenie wieku emerytalnego z 63 do 65 roku życia w tym podniesienie także wieku dla wcześniejszych emerytur z 55 do 58 lat;

–  zmniejszenie  dodatków  na  delegacje oraz skrócenie czasu przyznanego na podróż do domu z max 6 do max 2,5 dnia.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE