Unia potwierdza gotowość do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Rezolucja Parlamentu Europejskiego

28 lutego 2014

Unia Europejska potwierdziła gotowość do podpisania umowy stowarzyszeniowej oraz umowy handlowej z Ukrainą, jak tylko przezwyciężony zostanie obecny kryzys polityczny. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której podkreśla, że w myśl Traktatu o Unii Europejskiej Ukraina, tak jak wszystkie państwa europejskie, może ubiegać się o członkostwo we wspólnocie. Warunkiem jest „przestrzeganie zasad demokracji, poszanowania podstawowych wolności, praw człowieka i praw mniejszości oraz zapewnienia praworządności”.

.

W rezolucji posłowie zwrócili również uwagę na konieczność udzielenia Ukrainie pomocy finansowej oraz wprowadzenia sankcji przeciwko odpowiedzialnym za użycie i eskalację przemocy, które cały świat obserwował z niepokojem przez ostatnie tygodnie.

.

Przyjęta rezolucja skupia się również na wyzwaniach, którym Ukraina musi w najbliższym czasie stawić czoła. Wymienia wśród nich prowadzenie konstruktywnego dialogu między siłami politycznymi, zachowanie integralności terytorialnej, walka z korupcją i wolne wybory.

.

„Jest sprawą bardzo ważną, aby Ukraina skupiła swoje siły na rozwiązywaniu problemów, które stoją u podstaw obecnego kryzysu” – zauważył poseł Tadeusz Zwiefka. „Odbudowa zaufania społeczeństwa do polityki oraz do instytucji państwowych będzie dla Ukraińców wyzwaniem. Potrzebne będą głębokie reformy, które pozwolą na stworzenie lepszego systemu kontroli oraz na pogłębienie komunikacji pomiędzy politykami a społeczeństwem” – dodał.

.

Przyjmując rezolucję posłowie złożyli także hołd „wszystkim, którzy walczyli i umierali w imię europejskich wartości”. Przekazali również kondolencje rodzinom ofiar i stanowczo potępili akty przemocy, do których doszło podczas wydarzeń na Ukrainie.

.

Tekst rezolucji w języku angielskim

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE