PORTALE INTERNETOWE


EJUSTICE

Dostępny w 22 językach, adresowany do obywateli portal E-sprawiedliwość, stanowi bardzo przydatne narzędzie pozyskiwania informacji na temat wymiaru sprawiedliwości w całej UE.

Użytkownik może w łatwy i szybki sposób odszukać niezbędne informacje dotyczące m.in. orzecznictwa, dostępu do zawodów prawniczych, wniesienia sprawy do sądu i trybu postępowania w konkretnym kraju UE.

Szczegółowe informacje:
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home

EURLEX

Jest to portal służący głównie szybkiemu wyszukiwaniu konkretnych unijnych aktów prawnych. Użytkownik w nieskomplikowany sposób może odszukać zarówno obowiązujące akty prawne jak i akty prawne w przygotowaniu, oraz orzecznictwo ETS. Ponadto EURLEX oferuje podstawowe informacje na temat prawa europejskiego i procesu decyzyjnego w UE.

Szczegółowe informacje:
http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm

TWOJA EUROPA

Serwis dostarcza szczegółowych informacji i praktycznych wskazówek w kwestii praw, jakie Państwu przysługują z racji zamieszkania, wykonywania pracy, podróżowania lub prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim UE innym niż kraj ojczysty. Ponadto serwis zapewnia łatwy dostęp do pomocy zindywidualizowanej i informacji odnośnie kwestii obrony przysługujących praw.

Szczegółowe informacje:
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm