Jeśli masz pytania dotyczące mojej działalności, napisz!
WYŚLIJ

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Kto jest uprawniony:
 • Każdy obywatel państwa członkowskiego Unii;
 • Osoba mieszkająca na stałe w państwie członkowskim;
 • Osoba prawna mająca miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w państwie członkowskim UE (np. przedsiębiorca, organizacja, stowarzyszenie).
 •  

  Zastosowanie:

  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje skargi dotyczące przypadków tzw. niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii Europejskiej. Rzecznik może stwierdzić niewłaściwe administrowanie w sytuacji, gdy instytucja nie przestrzega praw podstawowych, przepisów lub zasad prawa czy też zasad dobrej administracji.
  Skargę można złożyć nawet w sytuacji, gdy niewłaściwe administrowanie nie dotyczy bezpośrednio osoby ją składającej.
   

  Wymagania formalne:
 • Skargę należy złożyć w ciągu dwóch lat od powzięcia informacji o faktach stanowiących podstawę skargi;
 • Przed jej złożeniem należy nawiązać kontakt z instytucją UE w celu rozwiązania danej kwestii;
 • Składający ma obowiązek podać swoje dokładne dane, wskazać instytucję lub organ UE, przeciw którym skierowana jest skarga, oraz uzasadnić tę skargę;
 • Skargę składa się w jednym z 23 języków urzędowych UE w formie pisemnej, w tym również za pomocą formularza skargi online dostępnego na stronie internetowej Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
 •  

  Szczegółowe informacje:

  http://www.ombudsman.europa.eu/pl/home.faces;jsessionid=B0C80C350E7C9CBA180FADB28315F2DA