Jeśli masz pytania dotyczące mojej działalności, napisz!
WYŚLIJ

EUROPEJSKA INICJATYWA OBYWATELSKA

Kto jest uprawniony:

1 milion obywateli, z co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE.

Zastosowanie:

Traktat lizboński wprowadza nową formę udziału społeczeństwa w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej w dziedzinach, w których Komisja Europejska jest uprawniona do przedstawienia projektów aktów prawnych.

Wymagania formalne

Organizatorami inicjatywy obywatelskiej, jest komitet obywatelski składający się z przynajmniej 7 obywateli UE, którzy mieszkają w przynajmniej 7 różnych państwach członkowskich. Mają oni rok na zebranie koniecznych deklaracji poparcia.

Procedura:

Po zebraniu podpisów, ważnosć deklaracji poparcia muszą poświadczyć właściwe organy w państwach członkowskich. Następnie w ciągu 3 miesięcy Komisja Europejska analizuje inicjatywę i podejmuje decyzję w sprawie działań, jakie należy w związku z nią podjąć.

Wystąpić z europejską inicjatywą obywatelską można już od 1 kwietnia 2012 r.

Szczegółowe informacje:

prezentacja PDF oraz http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=pl