Ukraińscy studenci z bydgoskich uczelni u posła Zwiefki

10 marca 2014

Aktualna sytuacja na Ukrainie, elementarne wartości europejskie, demokratyczne przemiany oraz umowa stowarzyszeniowa z Unią Europejską były głównymi tematami rozmowy posła Tadeusz Zwiefki z młodymi Ukraińcami studiującymi w Bydgoszczy. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”, którzy z zainteresowaniem przysłuchiwali się relacjom swoich rówieśników na temat obecnych wydarzeń rozgrywających się u naszych wschodnich sąsiadów.

.

„Jesteśmy świadkami historycznego momentu, zmian na Ukrainie. Rewolucja, która obecnie ma miejsce, jest wstępem do budowy nowoczesnego, demokratycznego państwa prawa” – powiedział poseł Tadeusz Zwiefka podczas spotkania ze studentami z Ukrainy.

.

Poseł podkreślił, że Ukraina potrzebuje głębokich reform zarówno gospodarczych, jak i społecznych. „W dużej mierze od was zależy, czy te zmiany zostaną zakorzenione w ukraińskim społeczeństwie. Zmiany w państwie zaczynają się od każdego pojedynczego obywatela” – dodał poseł Zwiefka.

.

Poseł wyraził również głęboki podziw dla narodu ukraińskiego za jego otwartość na zmiany i nieustępliwość w dążeniu do celów.

.

Młodzi Ukraińcy przyznali, że w Polsce uczą się europejskości i zamierzają przekazywać tę wiedzę w swoim kraju.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE