TWOJA EUROPA

8 sierpnia 2013

Serwis dostarcza szczegółowych informacji i praktycznych wskazówek w kwestii praw, jakie Państwu przysługują z racji zamieszkania, wykonywania pracy, podróżowania lub prowadzenia działalności gospodarczej w państwie członkowskim UE innym niż kraj ojczysty. Ponadto serwis zapewnia łatwy dostęp do pomocy zindywidualizowanej i informacji odnośnie kwestii obrony przysługujących praw.

Szczegółowe informacje:
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_pl.htm

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE