Tadeusz Zwiefka wiceprzewodniczącym największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim

16 listopada 2016

Poseł Tadeusz Zwiefka został dziś wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Grupy Europejskiej Partii Ludowej – największej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim skupiającej 216 posłów z 27 państw członkowskich UE.

.

– To ogromny zaszczyt i wyróżnienie oraz docenienie mojej 12 letniej pracy przez koleżanki i kolegów z 27 państw członkowskich. Wieloletnie doświadczenie pozwoli mi jeszcze skuteczniej dbać o polskie interesy w największej grupie politycznej w Parlamencie Europejskim – powiedział poseł Zwiefka po ogłoszeniu wyników wyborów.

.

Jako wiceprzewodniczący Grupy EPL, Tadeusz Zwiefka wejdzie w skład Prezydium Grupy. Składa się ono z przewodniczącego i 10 wiceprzewodniczących. Członkowie Prezydium uzgadniają między sobą podział zadań, w tym funkcje przewodniczących stałych grup roboczych. Prezydium Grupy koordynuje pracę posłów frakcji we wszystkich 20 komisjach parlamentarnych oraz rekomenduje stanowisko Grupy na sesje plenarne PE.

Zdjęcia: Martin Lahousse

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE