Szybsze rozwiązywanie sporów handlowych

13 grudnia 2018

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów wezwał Komisję Europejską do przedstawienia projektu nowej, przyspieszonej procedury rozwiązywania sporów handlowych. Autorem przyjętego sprawozdania i proponowanych w nim nowych instrumentów jest poseł Tadeusz Zwiefka.

.

„Międzynarodowe spory handlowe mogą trwać latami. W tym czasie firma traci czas, pieniądze i bardzo często sporna kwota ulega zamrożeniu. Chcemy, aby dla europejskich przedsiębiorstw było to szybsze i łatwiejsze” – podkreślił poseł Zwiefka. „Jedyny warunek – zastosowanie procedury powinno wymagać zgody obu stron” – dodał.

.

Procedura – tzw. europejska przyspieszona procedura cywilna – miałaby charakter dobrowolny. Stosowana byłaby tylko do międzynarodowych sporów handlowych pomiędzy unijnymi firmami i charakteryzowałaby się krótkimi terminami, mniejszą liczbą apelacji i możliwością rozwiązania sporu nawet w pół roku.

.

„Nie jest tajemnicą, że obecnie firmy, zawierając umowy ze swoimi partnerami z innych krajów UE, w przypadku potencjalnego sporu zwykle wybierają system prawny, który daje największe korzyści. Do tej pory najczęściej wybierano prawo brytyjskie. Raport sugeruje serię różnych działań prawnych, pozwalających na bardziej równomierne rozłożenie procedowania sporów handlowych we wszystkich krajach Unii” – wyjaśnił poseł Zwiefka.

.

„Kluczem do prowadzenia przewidywalnego biznesu jest pewność prawna. W moim raporcie proponuję Komisji Europejskiej kilka różnych rozwiązań, ale oczywiście jestem otwarty na wszelkie zmiany, które pozytywnie wpłyną na atrakcyjność inwestowania i rozwijania przedsiębiorczości bez granic na terenie Unii” – dodał Tadeusz Zwiefka.

.

Poza rozwiązaniami w ramach legislacji unijnej, Tadeusz Zwiefka proponuje rozważenie podjęcia różnych kroków, które przyczyniłyby się do budowania kompetencji prawnych w obszarze prawa handlowego w Unii Europejskiej. Mają one na celu:

· tworzenie przez państwa członkowskie izb czy wydziałów handlowych w sądach, ponieważ specjalizacja sędziów w znaczący sposób wpływa na szybkość i jakość wydawanych orzeczeń;

· szkolenie sędziów i prawników w obszarze prawa handlowego;

· skupienie się na edukacji w obszarze międzynarodowego prawa prywatnego i handlowego;

· dodatkowe nakłady finansowe w sferze badań akademickich oraz zrewidowanie przez państwa członkowskie swoich procedur stosowanych do spraw handlowych.

.

Komisja Europejska wezwana została także do przeprowadzenia szerokich konsultacji na temat możliwości utworzenia Europejskiego Sądu Handlowego, który byłby uzupełnieniem systemów sądów krajowych.

.

„Mam nadzieję, że Komisja Europejska wczyta się w założenia tego raportu i już wkrótce doczekamy się pierwszych wniosków i kroków podjętych w duchu przedstawionych dziś rekomendacji” – podsumował Tadeusz Zwiefka.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE