Szansa na szybsze rozwiązywanie sporów handlowych w Unii

20 listopada 2018

Europosłowie z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego wezwali Komisję Europejską do przedstawienia projektu nowej, przyspieszonej procedury rozwiązywania sporów handlowych. Autorem przyjętego sprawozdania i proponowanych w nim nowych instrumentów jest poseł Tadeusz Zwiefka.

.

„Międzynarodowe spory handlowe mogą trwać latami. W tym czasie firma traci czas, pieniądze i bardzo często sporna kwota ulega zamrożeniu. Chcemy, aby dla europejskich przedsiębiorstw było to szybsze i łatwiejsze” – podkreślił poseł Zwiefka. „Jedyny warunek – zastosowanie procedury powinno wymagać zgody obu stron” – dodał.

.

Procedura – tzw. Europejska przyspieszona procedura cywilna – miałaby charakter dobrowolny. Stosowana byłaby tylko do transgranicznych sporów handlowych pomiędzy unijnymi firmami i charakteryzowałaby się krótkimi terminami, mniejszą liczbą apelacji i możliwością rozwiązania sporu nawet w pół roku.

.

„Nie jest tajemnicą, że obecnie firmy, zawierając umowy ze swoimi partnerami z innych krajów UE, w przypadku potencjalnego sporu zwykle wybierają system prawny, który daje największe korzyści. Do tej pory najczęściej wybierano prawo brytyjskie. Raport sugeruje serię różnych działań legislacyjnych, by bardziej równomiernie rozłożyć procedowanie sporów handlowych we wszystkich krajach Unii.” – wyjaśnił poseł Zwiefka.

.

Tekst zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu Europejskiego na sesji plenarnej w grudniu.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE