Stu mieszkańców Pomorza i Kujaw w Parlamencie Europejskim

10 września 2014

Blisko stu reprezentantów województwa kujawsko-pomorskiego zwiedziło w ostatnich dniach brukselską siedzibę Parlamentu Europejskiego. Na zaproszenie posła Tadeusza Zwiefki, dwie grupy, wśród nich między innymi młodzież, członkowie Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” oraz słuchacze włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zapoznali się z organizacją, strukturą, kompetencjami i sposobem pracy Parlamentu oraz innych instytucji unijnych. Wizyty odbyły się między 6 i 9 września.

.

Goście posła Zwiefki spotkali się z pracownikiem Parlamentu, który opowiedział im o kształcie oraz funkcjonowaniu instytucji. Z posłem Zwiefką rozmawiali głównie o aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju i na świecie, konfliktach na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz o pracy europarlamentarzysty. Poseł zaprosił swoich gości również na salę posiedzeń, gdzie reprezentanci wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej debatują i podejmują decyzje w kluczowych dla Europy sprawach.

.

Pierwsza z grup spędziła w Belgii kilka dni. To pozwoliło uczestnikom wycieczki zobaczyć i poznać bliżej nie tylko Brukselę z jej przepięknym historycznym centrum, ale również Brugię i Gandawę – dwa malownicze miasta znajdujące się w północno-zachodniej części kraju.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE