Staże w Sekretariacie Parlamentu Europejskiego

W Parlamencie Europejskich organizowanych jest kilka rodzajów staży. Staże mogą być płatne lub bezpłatne i skierowane są głównie do studentów, absolwentów oraz pracowników administracyjnych. Oprócz systemu stypendialnego im. Roberta Schumana, istnieją staże dla tłumaczy pisemnych i ustnych oraz dla osób niepełnosprawnych.
 
W systemie stypendialnym im. Roberta Schumana wyróżnić można następujące rodzaje kategorie:

 • opcja ogólna
 • opcja dziennikarska.
 •  
  Staże płatne przyznawane są na okres pięciu miesięcy od 1 marca i od 1 października każdego roku.
  (Więcej informacji: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.htm)
   
  Bezpłatne staże w Parlamencie Europejskim skierowane są do młodych ludzi w tym studentów, którzy muszą odbyć staż w ramach obowiązkowej praktyki zawodowej. Okres trwania niepłatnych staży wynosi od jednego do czterech miesięcy, przy czym istnieje możliwość odstępstwa od tej reguły.
  (Więcej informacji: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.htm)
   

  Staże w instytucjach europejskich

  Komisja Europejska

  Studenci i absolwenci studiów wyższych mogą ubiegać się o staż w różnych departamentach Komisji Europejskiej. Zakres powierzonych zadań zależy od Dyrekcji Generalnej, na którą decyduje się osoba aplikująca o staż. Przykładowo może to być prawo konkurencji, polityka ochrony środowiska czy rynek wewnętrzny.
  Oferta stażowa skierowana jest do osób, które w dniu składania aplikacji ukończyły studia wyższe na poziomie licencjatu oraz biegle posługują się językiem angielskim, francuskim lub niemieckim.
  Staże trwają zawsze 5 miesięcy, i rozpoczynają się 1 marca lub 1 październik każdego roku. Miesięczne stypendium wynosi około € 1000.
  (Więcej informacji: http://ec.europa.eu/stages/cej)
   

  Rada Unii Europejskiej

  Sekretariat Generalny Rady oferuje trzy rodzaje staży.

 • praktyki płatne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych,
 • obowiązkowy okres szkolenia w ramach studiów,
 • staże zarezerwowane dla urzędników krajowych
 •  
  Stażyści przypisani są do konkretnego działu i traktowani są jako część zespołu. Przykładowo mogą brać udział w posiedzeniach grup roboczych (i ewentualnie COREPER i posiedzenia Rady) lub uczestniczyć w pracach przygotowawczych spotkań. Należy zauważyć, że niezbędna jest znajomość przynajmniej języka francuskiego lub angielskiego.
  (Więcej informacji:http://www.consilium.europa.eu/contacts/traineeships-office/traineeships?lang=enj)
   

  Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny i Komitet Regionów

  Dwa razy w roku Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oferuje staże dla absolwentów wyższych uczelni na okres pięciu miesięcy.
  (Więcej informacji: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.traineeships)

  Komitet Regionów każdego roku oferuje ograniczoną liczbę płatnych pięciomiesięcznych staży dla absolwentów szkół wyższych.
  Staże odbywają się co roku w następujących terminach:

 • od dnia 16 lutego do dnia 15 lipca (sesja wiosna);
 • od 16 września do 15 lutego następnego roku (sesja jesienna).
 •  
  Charakter pracy zależy w dużej mierze od konkretnego działu KR, do którego każdy stażysta jest przypisany. Niektóre z nich są bardziej ukierunkowane politycznie, inne zajmują się praca administracyjna Komitetu.
  (Więcej informacji: http://cor.europa.eu/en/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx)