PRAKTYKA W BIURZE POSŁA

PRAKTYKA W BIURZE POSŁA W BRUKSELI TO DOSKONAŁA OKAZJA DO POSZERZANIA WIEDZY NA TEMAT FUNKCJONOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZNANIA REALIÓW PRACY W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Rekrutacja odbywa się najczęściej poprzez konkursy organizowane w lokalnych mediach i na uczelniach wyższych. Kandydaci powinni mieć ukończone studia wyższe co najmniej na poziomie licencjatu. Preferowane kierunki studiów to prawo, europeistyka i stosunki międzynarodowe. Niezbędna jest również znajomość języka obcego (angielski lub francuski).
 
Stażyści przyjmowani są na minimalny okres jednego miesiąca. Na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z utrzymaniem w Brukseli przyznawane jest stypendium.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy również do wysyłania spontanicznych aplikacji (cv + list motywacyjny) na adres mailowy:

[email protected]