Równowaga płci w spółkach notowanych na giełdzie

14 października 2013

Informacja Biura Prasowego Grupy Europejska Partia Ludowa

.

Członkowie komisji prawnej oraz praw kobiet i równouprawnienia, poparli w dzisiejszym (14 października) głosowaniu propozycję Komisji Europejskiej mającą na celu zwiększenie obecności kobiet w organach spółek giełdowych UE. Propozycja dyrektywy dot. poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków przewiduje ustanowienie minimalnego celu 40% udziału niedostatecznie reprezentowanej płci w radzie spółki do 2020 roku.

 .

– Inicjatywa przyjmowanej dziś dyrektywy musiała się pojawić, bo udział kobiet na najwyższych stanowiskach spółek giełdowych nie zwiększał się w zadawalających sposób na przestrzeni ostatnich lat. Nie chodzi nam o stwarzanie kobietom preferencyjnych warunków tylko ze względu na płeć, ale o uczciwe stosowanie obiektywnych kryteriów naboru. O nie dyskryminowanie kobiet, które są równie dobrze wykształcone, doświadczone, mają potencjał i zdolności do zajmowania tak odpowiedzialnych stanowisk nie mniejszy niż mężczyźni – powiedziała poseł  Joanna Skrzydlewska.

.

Projekt dyrektywy od samego początku budził wiele emocji, szczególnie w kontekście kar za nie wypełnienie stawianego celu. Podczas prac obu komisji PE udało się jednak wypracować stabilną większość dla zapisów kompromisowych.

.

– Należy podkreślić, że sankcje będą mogły być nałożone na daną firmę jedynie w przypadku niewprowadzenia wymaganych procedur rekrutacji, a nigdy za samo nieosiągnięcie celu 40%. Do państw członkowskich będzie należało wprowadzanie ewentualnych kar – podkreślił Tadeusz Zwiefka koordynator Grupy EPL w Komisji Prawnej – Jeśli w radzie nadzorczej spółki zasiadają w zdecydowanej większości mężczyźni, nowe przepisy zakładają prowadzenie rekrutacji kandydatów na podstawie porównania ich kwalifikacji. Jeśli kandydaci mają porównywalne wysokie kwalifikacje, wtedy powinno przyznać się pierwszeństwo kobiecie – wyjaśnia Tadeusz Zwiefka.

.

Z zakresu dyrektywy wyłączone zostały małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie.

.

Nowe przepisy zostaną poddane pod głosowanie na sesji plenarnej PE prawdopodobnie jeszcze w tym roku.

 .

– Kluczowe na kolejnym etapie prac legislacyjnych będzie podejście do przepisów nowej dyrektywy Rady UE, ponieważ do tej pory wyłoniła się wśród państw członkowskich mniejszość blokująca dla tej propozycji – podkreślają zgodnie posłowie.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE