Roboty to nie science fiction

16 lutego 2017

Dziś Parlament Europejski przyjął sprawozdanie nt. przepisów prawa cywilnego dotyczących robotyki. Sprawozdanie to prezentuje poglądy Parlamentu nt. przyszłej ewentualnej legislacji UE dot. robotów i sztucznej inteligencji.

.

„Nie mówimy tu o maszynach, które wykonują prace automatyczne i zastępują proste czynności. Ale o robotach uczących się, albo sztucznych inteligencjach mogących przetwarzać bardzo szybko duże ilości różnego rodzaju danych. Jesteśmy i powinniśmy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o stanowienie prawa, bo jest jeszcze wcześnie, a cały obszar szybko się rozwija. To sprawozdanie to otwarcie na te nowe, pojawiające się wyzwania. Staramy się zbudować zrozumienie, a jednocześnie stworzyć warunki, w których właściciele, producenci, użytkownicy, operatorzy i konsumenci wspólnie przygotują kodeksy postępowań i norm określających standardy, zarówno w sensie technicznym, jak i etycznym. Tak zrobiliśmy np.: w przypadku aplikacji dotyczących m-zdrowia. Chodzi o to, żeby branża mogła się rozwijać, a klienci mogli z niej korzystać, ale z zachowaniem wymogów technicznych czy przestrzeganiem ochrony danych osobowych” – powiedział Michał Boni, autor opinii Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych do tego sprawozdania.

.

Zalecenia Parlamentu dotyczą głównie kwestii odpowiedzialności prawnej za działalność robotów, konieczności wprowadzania standardów w tej dziedzinie, zapewnienia bezpieczeństwa dla osób, które będą miały styczność z robotami, oraz ochrony danych osobowych, które są przetwarzane przez roboty. Sprawozdanie zawiera między innymi wskazówki dotyczące autonomicznych samochodów, robotów wykorzystywanych w medycynie, dronów czy robotów wykorzystywanych w edukacji.

.

Najwięcej kontrowersji w raporcie budziła kwestia odpowiedzialności cywilnej za błędy robotów oraz ewentualne nadanie w przyszłości osobnego statusu prawnego najbardziej zaawansowanym formom sztucznej inteligencji.

.

„Rozumiem obawy dotyczące nadania robotom jakiegoś osobnego statusu. Musimy jednak wybiegać myślą w przyszłość. Nie mówimy tu o science fiction, postęp w robotyce jest ogromny i dzieje się na naszych oczach. Coraz częściej korzystamy z urządzeń w mniejszym lub większym stopniu sterowanych przez roboty. Unia Europejska powinna być w głównym nurcie dyskusji o ewentualnych rozwiązaniach prawnych, a mając za sobą tradycje poszanowania praw człowieka i etyki w nauce, musimy zastanowić się nad trudnymi pytaniami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za działania robotów. Nie możemy udawać, że problem nie istnieje, a to sprawozdanie jest pierwszym poważnym głosem w dyskusji w dziedzinie robotyki” – dodał poseł Tadeusz Zwiefka, członek Komisji Prawnej.

.

Przegłosowane sprawozdanie jest sprawozdaniem legislacyjnym z inicjatywy własnej Parlamentu. Oznacza to, że Komisja Europejska musi w ciągu najbliższych miesięcy ustosunkować się do zaleceń Parlamentu.

Źródło: Biuro Prasowe Grupy EPL

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE