Reprezentant Liceum Akademickiego na Forum Europejskiego Parlamentu Młodzieży

27 kwietnia 2015

Antoni Nehring z Liceum Akademickiego w Toruniu wziął udział w 3. Międzynarodowym Forum Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP – European Youth Parliament). Jego wyjazd do Amsterdamu, gdzie odbywały się obrady, wsparł poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka.

.

Spotkanie młodzieży z całej Europy zorganizował holenderski oddział EYP. Od 7 do 16 kwietnia ponad 200 uczestników z kilkunastu krajów dyskutowało na temat najbardziej istotnych wyzwań, przed którymi stoi obecnie Europa. Przedstawiciel Pomorza i Kujaw, razem z pozostałymi członkami komitetu zajmującego się sprawami obrony i bezpieczeństwa, pracował nad rezolucją dotyczącą zagrożenia ze strony Państwa Islamskiego.

.

„Niemal cały dzień – od 9 do 19 – spędzaliśmy w budynkach UvA (amsterdamskiego uniwersytetu), zbierając zgromadzone wcześniej informacje na temat problemu, rozważając dotychczasowe rozwiązania podjęte przez Unię Europejską i proponując nowe pomysły” – napisał Antoni Nehring w sprawozdaniu ze swojego udziału w obradach. „Europejski Parlament Młodzieży nie jest jednak tylko i wyłącznie ciężką pracą nad ważnymi politycznymi aspektami w ujęciu młodych ludzi, ale – co moim zdaniem jest najważniejsze – możliwością konfrontacji z innymi europejskimi kulturami i sposobami widzenia na świat.”

.

Forum Europejskiego Parlamentu Młodzieży stwarza również okazję do promowania swojej kultury. Eurovillage to punkt programu spotkania, podczas którego delegacje narodowe prezentują wszystko to, co w ich krajach najlepsze. W Amsterdamie reprezentanci Polski częstowali kolegów z całej Europy między innymi toruńskimi piernikami, kabanosami, paluszkami, a nawet kiszonymi ogórkami.

Zdjęcia dzięki uprzejmości pana Antoniego Nehringa

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE