Reforma Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

11 czerwca 2016

Parlament Europejski odniósł się pozytywnie do wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie przekazania Sądowi Unii Europejskiej właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią a jej pracownikami. Wiąże się to z przeniesieniem sędziów Sądu ds. Służby Publicznej do Sądu UE. W pracach nad dokumentem poseł Tadeusz Zwiefka był sprawozdawcą cieniem* z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej.

.

Debatę polityczną nad słusznością reformy Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości** przeprowadziliśmy już w zeszłym roku. Dziś przedstawiamy drugi jej etap, który ma na celu przeniesienie sędziów z wyspecjalizowanego Sądu ds. Służby Publicznej i włączenie ich w strukturę Sądu – zauważył poseł Tadeusz Zwiefka w trakcie dyskusji.

.

Omawiany dokument to czwarte z kolei rozporządzenie dotyczące reformy Trybunału Sprawiedliwości. Trzecia część wprowadzanych zmian była najbardziej kontrowersyjna, ponieważ dotyczyła zwiększenia liczby sędziów w Sądzie. Początkowo przewidziano poszerzenie składu z 28 do 40 członków. Ostatecznie, aby  umożliwić każdemu państwu członkowskiemu nominowanie po dwóch sędziów, zdecydowano o powiększeniu tej liczby do 56. Zmiana została uzależniona od zlikwidowania Sądu ds. Służby Publicznej, przekazania sporów, którymi się zajmował oraz przeniesienia jego sędziów do Sądu. Tego właśnie dotyczy rozporządzenie omawiane przez Parlament na ostatnim posiedzeniu.

.

– Ponieważ z praktycznego punktu widzenia, nie będą to nowe etaty, transfer ten nie będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami. Sprawy pracownicze zostaną przeniesione do pierwszej instancji, a sędziowie będą mogli orzekać również w innych sprawach. Do tej pory nie było to możliwe – dodał poseł Zwiefka.

.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej już w 2011 roku zwrócił się do Rady i Parlamentu z propozycją wprowadzenia zmian w swoim statucie, by poradzić sobie ze znacznym wzrostem liczby prowadzonych przez siebie spraw, która wynika z rozszerzenia Unii i poszerzenia obszarów kompetencji. Zmiany są konieczne dla uniknięcia płacenia odszkodowań za naruszanie zasady terminowego wydawania orzeczeń oraz dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania europejskiego wymiaru sprawiedliwości.

 

————————————

 

*Więcej o roli sprawozdawców oraz sprawozdawców cieni (kontrsprawozdawców) znajdą Państwo tutaj.

.

**Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej  zapewnia jednolitą wykładnię prawa UE we wszystkich krajach UE oraz jego przestrzeganie przez kraje i instytucje UE. W  jego skład wchodzą: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd oraz Sąd ds. Służby Publicznej. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

.

Zdjęcie: Dzięki uprzejmości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE