Reforma systemu znaków towarowych. Spotkanie z prezes Urzędu Patentowego RP

3 września 2013

Zmiany proponowane w ramach unijnej reformy systemu znaków towarowych były głównym tematem dyskusji polskich posłów do Parlamentu Europejskiego z prezes Urzędu Patentowego RP Alicją Adamczak. Spotkanie było możliwe dzięki zaangażowaniu posła Zwiefki. Odbyło się 3 września w Brukseli.

„Nowe znaki towarowe pojawiają się na rynku prawie codziennie, stając się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych  towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im odpowiedniej ochrony prawnej, pozwalającej zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich i umożliwiającej czerpanie korzyści materialnych z ich wykorzystania. Cieszę się, że mieliśmy dziś okazję porozmawiać na ten temat z ekspertami i wysłuchać ich cennych uwag” – podsumował poseł Zwiefka.

Koncentracja prac Parlamentu Europejskiego nad pakietem zmian dotyczących znaków towarowych przypada na najbliższe dwa miesiące. Dlatego spotkanie robocze, które umożliwiło stronie polskiej wymianę poglądów na temat proponowanych zmian i ich głębszą analizę, było tak istotne. Prezes Adamczak przedstawiła stanowisko Urzędu Patentowego zarówno odnośnie dyrektywy dotyczącej harmonizacji krajowych przepisów regulujących udzielanie znaków towarowych przez krajowe urzędy patentowe, jak i rozporządzenia, którego tematem są tzw. wspólnotowe znaki towarowe udzielane przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z siedzibą w Alicante.

Wspólny system ochrony znaków towarowych stanowił pierwsze udane przedsięwzięcie Unii Europejskiej w zakresie praw własności intelektualnej. Przeprowadzona w 1989 roku harmonizacja przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich oraz utworzenie wspólnotowego znaku towarowego w 1994 roku utorowały drogę dla innych instrumentów służących ochronie własności intelektualnej. System przetrwał próbę czasu, jego fundamenty są nadal aktualne, jednak niezbędne jest jego dostosowanie do obecnych realiów. Głównym celem reformy jest ułatwienie dostępności i efektywności korzystania z systemu ochrony znaków towarowych poprzez obniżenie kosztów, ułatwienie procedury, zwiększenie pewności prawnej oraz poprawę koordynacji pomiędzy systemem znaków wspólnotowych i krajowych.

Poniżej znajdą Państwo linki do dokumentów wchodzących w skład pakietu zmian:

Rozporządzenie

Dyrektywa

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE