Reforma ETS – zwiększenie liczby sędziów

11 lutego 2014

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję o poszerzeniu składu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Dzięki temu procedowanie wciąż rosnącej liczby spraw wnoszonych przed unijny sąd będzie skuteczniejsze i szybsze. Poseł Tadeusz Zwiefka jest odpowiedzialny za monitorowanie prac nad reformą ETS w Grupie Europejskiej Partii Ludowej. 

.

Dotychczas komisja prawna zajmowała się głównie kwestiami proceduralnymi, które miały na celu zwiększenie efektywności prac Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. 11 lutego posłowie opowiedzieli się za zwiększeniem składu sędziowskiego ETS o 9 sędziów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE