Przedstawiciele polskiej branży transportowej w Parlamencie Europejskim

25 lutego 2015

Przedstawiciele związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska TLP” spotkali się z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby przedyskutować aktualne wyzwania branży transportowej. Organizatorem spotkania, które odbyło się 25 lutego w Brukseli, był poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Przewodniczący TLP Maciej Wroński wraz z reprezentującymi radę związku Pawłem Trębickim oraz Gerardem Reijersem przedstawili stanowisko środowiska transportowego w kluczowych dla branży sprawach. Z posłami Bogusławem Liberadzkim, Elżbietą Łukacijewską, Markiem Plurą, Januszem Zemke, Kosmą Złotowskim oraz gospodarzem spotkania, Tadeuszem Zwiefką, rozmawiali między innymi na temat wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech oraz problemów dotyczących ryczałtów za noclegi kierowców w przejazdach międzynarodowych.

.

Po południu, z posłem Zwiefką oraz przedstawicielami TLP rozmawiał także holenderski poseł Wim van de Camp – koordynator z ramienia Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

.

Związek „Transport i Logistyka Polska” powstał w 2014 roku w Uniejowie jako organizacja pracodawców. Wśród założycieli znalazły się firmy transportowo-logistyczne będące ważnymi pracodawcami z punktu widzenia rynku pracy. Każda z firm założycieli zatrudnia po kilkuset pracowników.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE