Prostsze i jaśniejsze przepisy przy podziale majątku – nie dla Polaków

7 czerwca 2016

Parlament Europejski dziś wydał zgodę na zastosowanie procedury wzmocnionej współpracy pozwalającej na wejście w życie nowych rozporządzeń dotyczących reżimów majątkowych par małżeńskich i zarejestrowanych związków partnerskich.  Nowe zasady podziału majątku przy rozstaniu będą dotyczyć par międzynarodowych, gdzie partnerzy są różnej narodowości, mieszkają w innym państwie członkowskich niż państwo pochodzenia lub posiadają majątek w więcej niż jednym państwie członkowskim.

.

– Prace nad pakietem tych dwóch rozporządzeń rozpoczęły się już w 2011 roku. Negocjacje były długie, ponieważ w kwestiach związanych z prawem rodzinnym Rada stanowi jednomyślnie. Ostatecznie pod koniec zeszłego roku Polska i Węgry nie zgodziły się na przyjęcie dokumentów, dlatego też 17 państw członkowskich złożyło wniosek o uruchomienie specjalnej procedury wzmocnionej współpracy* – wyjaśnia poseł Tadeusz Zwiefka

.

Polska nie uczestniczy we współpracy.

.

– Brak przystąpienia Polski do wzmocnionej współpracy oznacza, że Polska nie będzie związana postanowieniami rozporządzeń – ani pary transgraniczne mieszkające w Polsce, ani pary transgraniczne mieszkające poza Polską (w tym Polacy), ale posiadający jakiś majątek w Polsce, nie będą mogły korzystać z jasnych zasad podziału majątku, który często w przypadku małżonków o różnej narodowości znajduje się w różnych państwach członkowskich. Nasi obywatele nie skorzystają z jaśniejszych przepisów, które pozwoliłyby na tańszą, szybszą i prostszą procedurę przy ewentualnym podziale majątku. Ich sytuacja prawna będzie trudniejsza, bardziej skomplikowana i zależna od umów dwustronnych z innymi państwami – komentuje Tadeusz Zwiefka.

.

– Nie rozumiem, dlaczego polski rząd odmawia naszym obywatelom możliwości skorzystania z prostszych przepisów, gdy już niestety dochodzi do rozpadu związku. A to czy para to osoby tej samej płci, czy pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim, nie ma tu nic do rzeczy. Chodzi jedynie o ewentualne wykonanie orzeczenia wydanego przez sąd innego państwa członkowskiego. Żadne państwo uczestniczące we współpracy nie będzie zmuszone do zmiany przepisów dotyczących definicji małżeństwa, czy wprowadzania nowych instytucji takich jak związki partnerskie. Przy mobilności Polaków, brak przystąpienia do współpracy oznacza de facto odmowę dostępu do wymiaru sprawiedliwości – podsumował Tadeusz Zwiefka.

—–

Jeśli kraje członkowskie w Radzie nie mogą dojść do porozumienia i wykorzystane zostaną wszelkie środki negocjacyjne, a min. 9 krajów zgłasza chęć współpracy i harmonizacji pewnych przepisów, mogą one wystąpić do Komisji o przedstawienie propozycji w danej dziedzinie. Wzmocniona współpraca jest otwarta dla innych państw na każdym jej etapie. Ale tylko państwa w niej uczestniczące objęte są daną regulacją i tylko one mogą negocjować i głosować treść dokumentu.

 .

Informacja Biura Prasowego Grupy Europejska Partia Ludowa

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE