Prawo autorskie wraca do PE

11 lutego 2014

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego przyjęła raport z własnej inicjatywy w sprawie opłat z tytułu zwielokrotniania przedmiotów praw autorskich i praw pokrewnych w ramach tak zwanego dozwolonego użytku osobistego. Poprawki do dokumentu złożyli posłowie Tadeusz Zwiefka i Piotr Borys.

.

Opłaty od czystych nośników (np. płyt CD) stanowią, przewidzianą w dyrektywie INFOSOC, formę rekompensaty dla twórców w zamian za ograniczenie ich wyłącznych praw. W większości państw członkowskich system rekompensat tworzą właśnie opłaty uiszczane przez producentów i importerów określonych nośników umożliwiających kopiowanie utworów. Sposób pobierania opłat różni się jednak znacząco pomiędzy poszczególnymi krajami, jest skomplikowany i niejasny. Dlatego w swoich zaleceniach komisja prawna zwraca uwagę na konieczność jego uproszczenia oraz uwzględnienia nowych modeli udostępniania utworów drogą cyfrową.

.

Poprawki złożone wspólnie przez posłów Tadeusza Zwiefkę i Piotra Borysa mają na celu usprawnienie funkcjonowania systemu z korzyścią zarówno dla twórców jak i konsumentów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE