Prawo administracyjne w Unii Europejskiej i USA – wysłuchanie w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego

24 lutego 2015

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zaprosiła do dyskusji specjalistów z zakresu prawa administracyjnego. Wysłuchanie na temat tej dziedziny prawa w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych odbyło się 24 lutego. Z inicjatywy posła Tadeusza Zwiefki jednym z ekspertów biorących udział w spotkaniu był profesor Marek Wierzbowski z Uniwersytetu Warszawskiego.

.

Podczas wysłuchania omówiono między innymi wzajemne oddziaływanie prawa międzynarodowego i prawa administracyjnego na szczeblu krajowym, a także wpływ zasad międzynarodowych na procedury administracyjne w Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych. Profesor Wierzbicki mówił o prawie administracyjnym w krajach członkowskich UE oraz wpływie prawa międzynarodowego na procedury unijne na przykładzie Polski.

.

Komisje Parlamentu Europejskiego organizują wysłuchania z udziałem ekspertów w celu omówienia konkretnych tematów pozostających w obszarze ich zainteresowania. Podobne spotkania mogą zostać zwołane przez jedną, dwie, a także kilka komisji. Umożliwiają one zapoznanie się z opiniami specjalistów oraz dogłębną analizę kwestii kluczowych dla prac podejmowanych w Parlamencie Europejskim.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE