Dziennikarze i twórcy zasługują na odpowiednie wynagrodzenie

Europosłowie poparli dziś ustalony w negocjacjach trójstronnych tekst dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Nowe zasady mają pozwolić na wynagrodzenie publikowanej w Internecie pracy dziennikarzy i twórców oraz zapewnić lepszą ochronę w sieci dzieł europejskich artystów. (więcej…)


Najważniejsze jest dobro dziecka

14 marca europosłowie zatwierdzili przepisy regulujące kwestie związane ze sporami o przyznanie opieki rodzicielskiej w przypadku związków różnych narodowości, czy małżeństw z jednego kraju mieszkających w innym kraju członkowskim UE. Dokument, tzw. Bruksela II a, odnosi się do takich spraw jak m.in. umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczej czy u krewnych oraz powrót dziecka po uprowadzeniu rodzicielskim. Autorem sprawozdania Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia był poseł Tadeusz Zwiefka. (więcej…)


Komisja Prawna poparła kompromis w sprawie dyrektywy o prawach autorskich

Posłowie Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego poparli ustalony w negocjacjach trójstronnych tekst dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Kilka dni wcześniej zielone światło dla kompromisu dali przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej. (więcej…)


Zestawienie aktywności posła Tadeusza Zwiefki w bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem aktywności posła Tadeusza Zwiefki w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego w bieżącej kadencji (2014-2019). (więcej…)


Szybsze rozwiązywanie sporów handlowych

Parlament Europejski zdecydowaną większością głosów wezwał Komisję Europejską do przedstawienia projektu nowej, przyspieszonej procedury rozwiązywania sporów handlowych. Autorem przyjętego sprawozdania i proponowanych w nim nowych instrumentów jest poseł Tadeusz Zwiefka. (więcej…)


Zielone światło dla internetowej rejestracji spółek w UE

Założenie firmy poza granicami Polski? Już wkrótce procedury mogą stać się prostsze, a czas rejestracji firmy znacznie krótszy. Wszystko dzięki przepisom przyjętym 20 listopada przez posłów Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Autorem sprawozdania ws. projektu dyrektywy dotyczącej stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek jest poseł Tadeusz Zwiefka. (więcej…)


Szansa na szybsze rozwiązywanie sporów handlowych w Unii

Europosłowie z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego wezwali Komisję Europejską do przedstawienia projektu nowej, przyspieszonej procedury rozwiązywania sporów handlowych. Autorem przyjętego sprawozdania i proponowanych w nim nowych instrumentów jest poseł Tadeusz Zwiefka. (więcej…)


Przestrzeganie praw autorskich to nie cenzura. Parlament Europejski po stronie twórców

Parlament Europejski opowiedział się za sprawiedliwym i uczciwym dzieleniem się pieniędzmi przez platformy internetowe z twórcami. 12 września posłowie poparli dyrektywę o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, dzięki której twórcy będą otrzymywać uczciwą zapłatę za rozpowszechnianie ich utworów w sieci. (więcej…)


Unia Europejska solidarna z mieszkańcami naszego regionu

11 września Parlament Europejski uruchomił 12,2 mln euro z Europejskiego Funduszu Solidarności dla terenów poszkodowanych w zeszłorocznej nawałnicy. (więcej…)


Bruksela II: W najlepszym interesie dziecka

Parlament Europejski zaproponował dzisiaj, aby w przypadku umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej za granicą zadbano o to, aby rodzeństwa nie były rozdzielane oraz aby ciągłość w wychowaniu została zachowana, a dziecko powierzone rodzinie o tym samym pochodzeniu etnicznym czy wyznaniu. Posłowie nalegają również, aby procedury powrotu dziecka do domu w przypadku jego uprowadzenia przez jedno z rodziców zostały skrócone do najwyżej 18 tygodni. Autorem raportu w tej sprawie jest poseł do Parlamentu Europejskiego Tadeusz Zwiefka. (więcej…)