Polskie biuro Europejskiego Obserwatorium Południowego w Toruniu?

28 października 2014

O to w piśmie wystosowanym do minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej zawnioskował dziś poseł Tadeusz Zwiefka. Również dzisiaj Polska podpisała umowę o przystąpieniu do organizacji.

.

Europejskie Obserwatorium Południowe (European Southern Observatory – ESO), organizacja międzynarodowa działająca od 1962 roku, zajmuje się badaniami wszechświata. Buduje olbrzymie teleskopy i prowadzi obserwacje kosmosu. Jej obserwatoria znajdują się między innymi w Chile, gdzie panują jedne z najlepszych warunków klimatycznych do prowadzenia takich badań. Do ESO należy kilkanaście państw europejskich oraz Brazylia.

.

Członkostwo w organizacji ułatwi polskim naukowcom dostęp do światowej aparatury i miejsca pracy dla specjalistów sektora kosmicznego.

.

„Kujawsko-Pomorskie to serce polskiej astronomii, które od kilkudziesięciu lat bije w Centrum Akademickim UMK w podtoruńskich Piwnicach. Centrum prowadzi koordynację wielu znaczących projektów naukowych oraz dydaktykę astronomii na najwyższym poziomie” – argumentuje poseł Zwiefka propozycję umieszczenia biura w naszym regionie. „Piwnice dysponują największym teleskopem optycznym w Polsce i największym teleskopem w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecność biura ESO wzmocni te atuty na poziomie projektów międzynarodowych o najwyższym standardzie” – dodał. Europoseł wspomniał również o wysoko wykwalifikowanej kadrze, kujawsko-pomorskich astrobazach i astro-teamach, które ‘stwarzają wyjątkową możliwość podjęcia pionierskiej współpracy edukacyjnej ESO’.

.

Poniżej prezentujemy pełną treść listu.

.

.

.

Bruksela, 28.10.2014


Szanowna Pani

Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Szanowna Pani Minister,


z ogromnym zadowoleniem przyjąłem wiadomość o zakończonych negocjacjach pomiędzy Polską a Europejskim Obserwatorium Południowym, które zwieńczone zostaną podpisaną w dniu dzisiejszym umową. To pierwszy krok, który zapewni polskim specjalistom z takich dziedzin jak astronomia, inżynieria, technika czy informatyka dostęp do najnowocześniejszych technologii i instrumentów pomiaru przestrzeni kosmicznej. Jestem również przekonany, że na umowie z ESO skorzystają także polskie firmy, które będą mogły włączyć się w międzynarodowe projekty i zlecenia realizowane w ramach współpracy z organizacją. Mam nadzieję, że proces ratyfikacji umowy przebiegnie płynnie i już wkrótce polscy naukowcy i przedsiębiorstwa będą mogli skorzystać z potencjału, który daje przystąpienie do ESO oraz udział w budowie największego teleskopu świata E-ELT.

Przystąpienie Polski do Europejskiego Obserwatorium Południowego wiąże się także z utworzeniem biura ESO na terenie naszego kraju. W związku z tym, zwracam się do Pani Minister o rozważenie usytuowania polskiego biura ESO na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,  w Toruniu lub jego okolicach.  Przemawia za tym kilka argumentów:

  1. Kujawsko-Pomorskie to serce polskiej astronomii, które od kilkudziesięciu lat bije w Centrum Akademickim UMK w podtoruńskich Piwnicach. Centrum prowadzi koordynację wielu znaczących projektów naukowych oraz dydaktykę astronomii na najwyższym poziomie. Piwnice dysponują największym teleskopem optycznym w Polsce i największym radioteleskopem w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecność biura ESO wzmocni te atuty na poziomie projektów międzynarodowych o najwyższym standardzie.
  2. W Toruniu znajduje się wysoko wyspecjalizowana kadra astronomiczna zdolna na bieżąco koordynować współpracę z ESO.
  3. Sieć kujawsko-pomorskich astrobaz, które są  unikalnym na  skalę europejską projektem zespołu szkolnych obserwatoriów astronomicznych oraz działające przy nich astro-teamy, stwarzają wyjątkową możliwość podjęcia pionierskiej współpracy edukacyjnej z ESO – zarówno na poziomie nauczania, jak i popularyzacji astronomii wśród młodzieży.
  4. Polskie centrum informacyjne ESO, działające od początku naszych starań o członkostwo w tej organizacji, znajduje się w Toruniu. Stąd płyną doniesienia o odkryciach, osiągnięciach badawczych oraz inwestycjach ESO, które są opisywane w ramach polskiej wersji językowej na oficjalnym portalu ESO.
  5. Uważam także, że nie bez znaczenia jest fakt, iż siedziby innych organizacji związanych z eksploracją przestrzeni kosmicznej w Polsce znajdują się w Gdańsku (Polska Agencja Kosmiczna – POLSA) oraz w Warszawie (polska sekcja Europejskiej Agencji Kosmicznej).

Mam nadzieję, że przytoczone powyżej argumenty znajdą uznanie Pani Minister i polskie biuro ESO  otworzy swoją siedzibę w grodzie Kopernika.


W oczekiwaniu na pozytywną odpowiedź, pozostaję z wyrazami szacunku.


Tadeusz Zwiefka

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE