Piątek w Toruniu, Chełmnie i Chełmży

3 czerwca 2017

Piknik integracyjny, wywiad w Telewizji Toruń oraz rozmowy z włodarzami Chełmna, powiatu chełmińskiego i Chełmży wypełniły program spotkań posła Zwiefki 2 czerwca.

.

Piknik integracyjny, w którym poseł Zwiefka uczestniczył na zaproszenie Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu, stworzył doskonałą okazję do rozmowy na temat potrzeb szkół specjalnych. Dyrektor placówki, pani Małgorzata Bielecka-Skop, przybliżyła posłowi profil szkoły oraz wyzwania, z którymi mierzą się podobne instytucje.

.

„Podziwiam niezwykłą klasę z jaką pracują nauczyciele tej szkoły i jej fantastyczną atmosferę” – powiedział poseł Zwiefka w wywiadzie dla Telewizji Toruń, którego udzielił jeszcze tego samego dnia. „Działalność Zespołu Szkół nr 26 jest bardzo ważna.”

.

Dalsza część rozmowy z redaktorem Mariuszem Orłowskim skupiła się wokół aktualnego wizerunku Polski w Europie i związanych z nim zagrożeń. Zapis całości rozmowy znajdą Państwo tutaj.

.

W drugiej części dnia poseł spotkał się z Burmistrzem Chełmna, Mariuszem Kędzierskim oraz Starostą Chełmińskim, Zdzisławem Gamańskim, a także Burmistrzem Chełmży, Jerzym Czerwińskim. Dyskusje z lokalnymi włodarzami dotyczyły samorządów i ich bieżących problemów.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE