Piątek na Kujawach

16 maja 2015

Wykład w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) we Włocławku oraz spotkania z samorządowcami i lokalnymi przedsiębiorcami to główne punkty wizyty posła Tadeusza Zwiefki na Kujawach. 15 maja poseł odwiedził Włocławek i Lubanie.

.

O Unii Europejskiej, jej wartościach i perspektywach poseł rozmawiał ze studentami PWSZ oraz mieszkańcami Włocławka, którzy przyjęli zaproszenie Koła Naukowego Studentów Administracji do wysłuchania wykładu eurodeputowanego. Razem z prezydentem Włocławka, Markiem Wojtkowskim, oraz włocławskimi przedsiębiorcami poseł zwiedził tereny inwestycyjne w specjalnej strefie ekonomicznej we Włocławku. W Lubaniu spotkał się z władzami gminy, w tym wójt Larysą Krzyżańską, radnymi, sołtysami i przedsiębiorcami. Rozmowy w Gminnym Ośrodku Kultury dotyczyły głównie pracy posła w Parlamencie europejskim oraz najbliższych planów rozwojowych Unii Europejskiej.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE