Parlament mówi zdecydowane „nie” przemocy wobec kobiet

25 lutego 2014

Informacja Biura Prasowego Grupy EPL

.

Parlament Europejski powiedział dziś zdecydowane „nie” przemocy wobec kobiet apelując o wprowadzenie na szczeblu europejskim całościowej strategii mającej na celu zapobieżenie stosowaniu siły wobec kobiet i wzywając Komisję Europejską do przedstawienia prawnych rozwiązań w tej sprawie.

.

– Każda przemoc bezwzględnie wymaga potępienia, ale przemoc na tle płciowym jest szczególnie destrukcyjna również w sferze psychicznej: potęguje dyskryminację, narusza godność i poczucie wartości kobiet. Państwa członkowskie powinny przyjmować ujednolicone standardy w tym zakresie i korzystać ze wzajemnych doświadczeń w walce z tym zjawiskiem, aby  najefektywniej jemu zapobiegać – powiedziała poseł Joanna Skrzydlewska (PO), członek komisji ds. kobiet  i równouprawnienia.

.

– W tej kadencji Parlament uchwalił wiele przepisów chroniących ofiary przestępstw tj. europejski nakaz ochrony, zwracając szczególną uwagę na sytuację kobiet i dzieci. Jednak musimy sobie zdawać sprawę, że wiele kobiet nie zgłasza aktów przemocy, często uważając, że spotkają się z niezrozumieniem i jeszcze większym upokorzeniem. Dlatego też należy postawić na programy edukacyjne, jak najszerszy dostęp do informacji oraz działania w kierunku  poprawy dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości – dodał poseł Tadeusz Zwiefka (PO).

.

Sprawozdanie apeluje do służby zdrowia, Komisji Europejskiej i państw członkowskich o podjęcie działań w celu ukrócenia bezkarności kobietobójstwa oraz wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez ukrócenie bezkarności sprawców, zdezagregowanie gromadzenia danych oraz wzmocnienie potencjału prawnego i możliwości niesienia pomocy na szczeblu krajowym. Szacuje się, że jedynie co piąta kobieta, która padła ofiarą poważnego  przypadku użycia przemocy poinformowała o tym przedstawicieli służby zdrowia, opiekę społeczną lub służbę pomocy ofiarom. Przyjęty przez posłów raport apeluje także o przyśpieszenie działań przeciwko markom, które wykorzystują obraz młodych dziewcząt i kobiet, jako obiekty seksualne oraz do zintensyfikowania wysiłków  na rzecz zapobieżenia okaleczaniu kobiet. Roczny koszt, jaki UE poniosła z uwagi na przemoc na tle płciowym wobec kobiet, jest szacowany na 228 mld euro, czyli około 1,8% PKB Unii.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE