Parlament Europejski za wsparciem finansowym dla zwolnionych pracowników Zachemu

10 marca 2015

Posłowie do Parlamentu Europejskiego zagłosowali dziś za uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Polski. Chodzi o 115 tysięcy euro z budżetu Unii Europejskiej, które mają zostać przeznaczone na pomoc w znalezieniu pracy 50 zwolnionym pracownikom Zachemu, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. Dzięki funduszom sfinansowane zostaną dopłaty do zatrudnienia oraz prace interwencyjne, czyli pokrycie płac i składek na ubezpieczenie społeczne, które mają na celu ponowne zintegrowanie zwolnionych pracowników na rynku pracy.

.

Polska złożyła do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący zwolnień grupowych w Zakładach Chemicznych Zachem w październiku 2013 roku. Zwolnienia objęły łącznie 615 pracowników. Uruchomienie środków dla Zachemu oraz jego dostawców to piąty przypadek zaangażowania środków Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Polski.

.

Więcej na temat dzisiejszego głosowania znajdą Państwo tutaj.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE