Parlament Europejski popiera założenia Programu sztokholmskiego

2 kwietnia 2014

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie przeglądu Programu sztokholmskiego (2010-2014), proponując jednocześnie kierunki rozwoju współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa na kolejne lata.

.

Posłowie z zadowoleniem odnotowali postępy, takie jak między innymi ustanowienie inicjatywy obywatelskiej, zakończenie negocjacji w sprawie pakietu dotyczącego działania strefy Schengen, liczne inicjatywy w dziedzinie prawa cywilnego, czy też sporządzenie unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości. Równocześnie  wyrazili swoje zaniepokojenie przejawami otwartej nietolerancji dla mobilności obywateli Unii Europejskiej i odrzucili wszelkie próby ograniczenia swobody przepływu osób, które są sprzeczne z dorobkiem prawnym UE, a także sprzeczne z interesem Polski.

.

 – Każdy obywatel Unii ma prawo bez większych formalnych przeszkód pracować, uczyć się, mieszkać i zakładać rodzinę w każdym państwie członkowskim. Założenia Programu sztokholmskiego umożliwiają rozwiązywanie problemów, które napotykają nasi obywatele korzystający ze swobody przemieszczania się – powiedział europoseł PO Tadeusz Zwiefka, koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej w komisji prawnej.

.

Europoseł PO podkreślił także znaczenie współpracy w obszarze prawa cywilnego, handlowego i karnego dla wzrostu gospodarczego, szybszego rozwiązywania spraw o charakterze transgranicznym  i skuteczniejszej ochrony praw obywateli Unii.

.

Ustanowiony na lata 2010-2014 Program sztokholmski określa zadania stojące przed Unią w ramach polityki azylowej, wizowej, współpracy wymiarów sprawiedliwości, organów ścigania, harmonizacji przepisów prawa cywilnego i karnego, ochrony ofiar przestępstw i prawa osób zatrzymanych. Jego głównym celem jest ukierunkowanie tych polityk na potrzeby i interesy mieszkańców UE. Program zawiera również zapisy dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa granic UE, co z punktu widzenia Polski, mającej najdłuższą lądową granicę zewnętrzną Unii, jest bardzo istotne.

.

Źródło: Informacja Biura Prasowego Grupy Europejskiej Partii Ludowej

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE