Oświadczenie dotyczące zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci w Internecie

12 maja 2016

Nawet do 20% dzieci w Europie pada ofiarą przemocy seksualnej. Do wzrostu tej liczby przyczynia się również coraz łatwiejszy dostęp do Internetu. Te alarmujące dane leżą u podstaw oświadczenia podpisanego przez grupę posłów do Parlamentu Europejskiego, nawołującego do zintensyfikowania działań w walce z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w Internecie. Jednym z sygnatariuszy dokumentu jest poseł Tadeusz Zwiefka.

.

W oświadczeniu zauważono, że chociaż istnieją akty prawne zajmujące się tym problemem, to różnice w ich wdrażaniu w państwach Unii Europejskiej są wciąż bardzo duże. Dlatego posłowie wezwali Komisję Europejską do udzielenia pomocy krajom Unii Europejskiej, w których systemy walki z wykorzystywaniem dzieci w Internecie nie działają dobrze oraz do zachęcania państw, które jeszcze tego nie zrobiły, do ratyfikowania Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych z 2007 roku.

.

Posłowie zwrócili również uwagę na konieczność wzmocnienia działań mających na celu edukowanie zarówno dzieci, jak i rodziców na temat właściwego korzystania z Internetu i jego zagrożeń.

.

Treść oświadczenia znajdą Państwo tutaj

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE