Opinia posła Zwiefki na temat rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych przyjęta

27 listopada 2013

Komisja Prawna jednomyślnie przyjęła opinię autorstwa posła Tadeusza Zwiefki na temat rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.

.

Rozporządzenie określa przepisy nałożone na dostawców usług płatniczych dotyczące przekazywania informacji na temat zleceniodawcy na każdym etapie łańcucha płatności. Te uregulowania prawne mają na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz umożliwienie skutecznego wykrywania takich praktyk.

.

Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych jest częścią pakietu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Główne prace nad pakietem rozpoczynają się właśnie na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE