URODZONY:

1954

WYKSZTAŁCENIE:

Magister prawa – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Do roku 2004 związany był z Telewizją Polską, w której pracował między innymi jako sprawozdawca parlamentarny, dyrektor oddziału TVP w Szczecinie, kierownik zespołu redakcyjnego i gospodarz programu publicystycznego Programu I TVP „W centrum uwagi”, prowadzący, współtwórca i wydawca magazynu reporterów Programu III TVP „Telekurier” oraz prowadzący „Wiadomości” w Programie I TVP.

PRACA:

Jest wykładowcą akademickim z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego i kultury języka polskiego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.

Posłem do Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy został wybrany w roku 2004. Reelekcję w roku 2009 zapewnił mu dziesiąty wynik wyborczy w kraju. W roku 2014 rozpoczął trzecią kadencję w Parlamencie Europejskim.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:

Działa społecznie w ramach Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot oraz Polskiego Związku Kawalerów Orderu Św. Stanisława.

W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM:

Niezmiennie od początku swojej działalności w Parlamencie Europejskim, poseł Zwiefka jest członkiem Komisji Prawnej. Pracuje również w delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Unii Europejskiej (AKP-UE). Dodatkowo pełni zastępstwo w Komisji Kultury i Edukacji, delegacji do spraw stosunków z państwami Mercosuru oraz delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

.

W latach 2009-2016, poseł Zwiefka był koordynatorem Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Prawnej – formułował stanowisko tej największej w Parlamencie Europejskim frakcji politycznej w kwestiach legislacyjnych w obszarze prawa cywilnego i handlowego, własności intelektualnej, prawa spółek, prawa rodzinnego oraz kwestiach etyki w badaniach naukowych. Działalność posła zyskała wysokie uznanie i w listopadzie 2016 roku został on wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Grupy.

.

Poseł jest ponadto skarbnikiem Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim.

 

Tadeusz Zwiefka jest jednym z najaktywniejszych polskich europosłów. W minionej kadencji był autorem 12 sprawozdań – czyli stanowisk PE – głównie w tematyce prawa cywilnego i handlowego, prawa rodzinnego, pomocy prawnej oraz immunitetów, oraz 5 opinii w tym na temat zwalczania nadużyć finansowych czy zapewnienia ochrony konsularnej obywateli UE za granicą. Legislacja w tym obszarze usprawnia swobodny przepływ osób w UE poprzez likwidację utrudnień administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców korzystających z możliwości wolnego rynku.

 

Za swoją pracę w Komisji Prawnej był dwukrotnie nominowany do prestiżowej nagrody Posła Roku brukselskiego czasopisma The Parliament Magazine.

RODZINA:

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

LUBI:

 • podróże
 • narciarstwo
 • dobrą książkę.

ODZNACZENIA I NAGRODY:

 

 • Krzyż Oficerski Orderu św. Stanisława (rok 2004),
 • Złoty Krzyż Zasługi RP (rok 2003),
 • Nagrodę dla najlepszego dziennikarza Wielkopolski „Dziennikarskie Koziołki” za całokształt pracy (rok 2003),
 • Tytuł „Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi” (rok 2002),
 • Brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju” (rok 1996)
 • Odznakę Honorową Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (1987),
 • Tytuł laureata Plebiscytu Polskiego Radia w Poznaniu na 10 najpopularniejszych Wielkopolan (rok 1994),
 • Tytuł najlepszego sprawozdawcy parlamentarnego (rok 1993).