Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Nowe zasady w walce ze szpiegostwem gospodarczym

14 kwietnia 2016

Parlament Europejski przyjął nowe zasady, które pomogą firmom w dochodzeniu swoich praw w walce z bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem tajemnic przedsiębiorstwa. Głosowanie w tej sprawie odbyło się 14 kwietnia.

.

„W świecie, w którym każda zdobycz technologiczna i nowatorskie rozwiązanie jest dla przedsiębiorstwa na wagę złota, ta dyrektywa ma dać szansę unijnym przedsiębiorcom na ochronę know-how i wypracowywanych często przez lata unikalnych procesów produkcyjnych. (…) Mówimy tutaj o technologiach, których stosowanie oznacza konkurencyjność naszych firm na rynku nie tylko unijnym, ale i światowym” – podkreślił poseł Zwiefka w trakcie debaty poprzedzającej głosowanie. „Dyrektywa ma na celu wprowadzenie harmonizacji przepisów chroniących potencjał technologiczny naszych firm przed nieuczciwą konkurencją.”

.

Dyrektywa wprowadza definicję tajemnicy przedsiębiorstwa i określa ją jako informację poufną, mającą wartość handlową dlatego, że jest objęta tajemnicą, i która została poddana rozsądnym działaniom dla utrzymania jej w tajemnicy. Dokument ma na celu zapewnienie, że ofiary naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa będą mogły bronić swoich praw w sądzie i uzyskać zadośćuczynienie za poniesione straty.

.

Jak podkreślają posłowie, dyrektywa proponuje konkretne rozwiązania i daje podstawy do stworzenia bezpiecznego i godnego zaufania środowiska dla europejskich firm, w którym ich niematerialne zasoby i know-how będą odpowiednio chronione.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE