Ocena wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do spraw karnych i norm prawnych

12 lutego 2014

Ocena wymiaru sprawiedliwości pod kątem prawa karnego jest tematem opinii autorstwa posła Tadeusza Zwiefki, przyjętej właśnie przez komisję prawną Parlamentu Europejskiego.  

.

Opinia wskazuje na trudności związane z obiektywną oceną prawa w tym obszarze głównie ze względu na różnice systemowe pomiędzy krajami członkowskimi.

.

„Nadrzędnym celem unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości jest gromadzenie i porównywanie danych statystycznych w taki sposób, aby pomóc krajom członkowskim w udoskonaleniu ich systemów prawnych. Należy przy tym pamiętać, że ze względu na różnice w systemach prawnych poszczególnych państw, porównywanie danych dotyczących prawa karnego jest operacją bardzo złożoną i często wymaga szerszej analizy niż zwykłego zestawienia danych statystycznych” – powiedział poseł Tadeusz Zwiefka.

.

Opinia autorstwa posła Zwiefki zaznacza ponadto, że przyszłe poszerzenia zakresu unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości muszą być konsultowane z państwami członkowskimi. Zwraca również uwagę na działalność Rady Europy oraz Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w zakresie gromadzenia danych i promowania najlepszych praktyk w obszarze prawa karnego i jednocześnie przestrzega przed powielaniem ich działań.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE