O problemie przestępczości zorganizowanej, przemytu osób i narkotyków rozmawiano w Parlamencie Europejskim

28 stycznia 2014

Przestępczości zorganizowanej oraz przemytowi osób i narkotyków poświęcona była konferencja, która odbyła się w Brukseli w dniu 28 stycznia. Do udziału w wydarzeniu zaproszono ekspertów z wielu krajów Unii Europejskiej, a także z Parlamentu Europejskiego. Jednym z prelegentów był poseł Tadeusz Zwiefka, który wcześniej uczestniczył w pracach komisji specjalnej Parlamentu Europejskiego ds. przestępczości zorganizowanej, korupcji i prania pieniędzy (CRIM).

.

„Przemyt osób, narkotyków i broni niesie ze sobą ogromne negatywne konsekwencje społeczne, które dotykają wszystkich obywateli” – powiedział poseł Zwiefka. „Walka z tym rodzajem przestępczości jest szczególnie trudna.”

.

„Szacowane zyski pochodzące z handlu ludźmi to około 25 mld euro rocznie, a szacowana liczba pracowników przymusowych w Unii Europejskiej to 880 tysięcy osób, z czego 270 tys. to ofiary wykorzystywania seksualnego” – dodał poseł Zwiefka.

.

Komisja CRIM opracowała kompleksowy raport, w którym skupiła się między innymi na potrzebie zapewnienia jednolitych i spójnych ram prawnych w państwach członkowskich, kwestii zahamowania działalności organizacji przestępczych poprzez stosowanie środków zwalczających ich zyski i mienie oraz konieczności zacieśnienia współpracy wymiarów sprawiedliwości i policyjnej na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Dokument wykazał również jak istotne w walce z przestępczością zorganizowaną są skuteczna i odporna na korupcję administracja publiczna, wiarygodne sądownictwo karne, bardziej przejrzysty system banków i zawodów czy nowe technologie.

.

Komisja specjalna CRIM została powołana w marcu 2012 roku. Z początku miała pracować 12 miesięcy, jednak jej mandat został przedłużony o kolejne 6. Prace komisji odbywały się w trybie wysłuchań i warsztatów poświęconych wszelkim zagadnieniom związanych z tematem.

.

Obok posła Zwiefki w konferencji udział wzięło między innymi kilkoro posłów do PE, były minister spraw wewnętrznych Bułgarii i przewodniczący Międzynarodowego Instytutu na rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy (IISC), pan Rumen Petkov, członek IISC i rektor honorowy Uniwersytetu Narodowej i Światowej Gospodarki w Sofii (Bułgaria),  profesor Borislav Borissov i prokurator okręgowy z Kielc, pan Robert Słowakiewicz.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE