O prawie własności intelektualnej w Chinach

4 listopada 2013

Prawo własności intelektualnej było tematem przewodnim kilkudniowej delegacji członków Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego do Chińskiej Republiki Ludowej. Napięty program wizyty przewidywał spotkania w urzędach, ministerstwach, izbach handlowych oraz międzynarodowych firmach prawniczych funkcjonujących na rynku chińskim. Dyskusjom, które odbyły się między 28 i 30 października, współprzewodniczył poseł Tadeusz Zwiefka, koordynator Grupy Europejska Partia Ludowa w Komisji Prawnej PE. 

.

Posłowie Parlamentu Europejskiego rozpoczęli swój pobyt w Państwie Środka od spotkań z członkami chińskiego parlamentu – Kongresu Ludowego i z sędziami chińskiego Sądu Najwyższego. Rozmowy podczas pierwszego dnia delegacji skupiły się głównie wokół kwestii związanych z reformami w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym wchodzącej w życie nowelizacji chińskich przepisów dotyczących ochrony znaków towarowych, prawa cywilnego i głośnego tematu odpowiedzialności za przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu.

.

Wizyta w Pekinie stworzyła również doskonałą sposobność do dyskusji na temat obecności oraz inwestycji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku chińskim. Obok kwestii związanych z prawem własności intelektualnej oraz zamówieniami publicznymi, był to wiodący temat rozmów podczas spotkań w Krajowym Urzędzie ds. Przemysłu i Handlu, Europejskiej Izbie Handlowej oraz w Ministerstwie Finansów, które odbyły się w drugim dniu programu.

.

chiny2

Ostatni dzień delegacji był w całości poświęcony dyskusji na temat funkcjonowania prawa własności intelektualnej w Chinach, ochrony, jaką oferuje chiński system w tej dziedzinie oraz jej dostępności dla podmiotów chcących operować na tamtejszym rynku. Członkowie Komisji Prawnej PE zgłębiali te kwestie w rozmowach z przedstawicielami Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej, Ministerstwa Handlu oraz organizacji zajmujących się zarządzaniem prawem autorskim i ochroną twórców.

.

„Unia Europejska znajduje się w bardzo szczególnym momencie jeśli chodzi o kwestie związane ochroną dóbr niematerialnych. Z jednej strony uchodzimy na świecie za ich ostoję, z drugiej nasz system, ze względu na specyfikę prawną Unii Europejskiej, wciąż wymaga harmonizacji i modernizacji w ślad za nowymi technologiami. Także własność przemysłowa, w tym ochrona patentowa i znaki towarowe, stanowią aktualnie temat gorącej debaty i reformy. Chiny są nową potęga gospodarczą i, pomimo wciąż obecnego w naszej świadomości obrazu tamtejszego ogromnego rynku podróbek, warto zobaczyć, że nasi azjatyccy koledzy bardzo szybko dostrzegli potrzebę szeroko zakrojonej zmiany i konieczność ochrony potencjału intelektualnego. Szybkość i jakość postępujących refom jest z pewnością godna pozazdroszczenia. Tym bardziej cieszę się, że mieliśmy okazję wymienić poglądy w dziedzinach, takich jak chociażby znaki towarowe, które są aktualnie przedmiotem naszych prac także w Parlamencie Europejskim” – tak spotkania w Pekinie podsumował poseł Zwiefka.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE