O prawach dziecka w Parlamencie Europejskim

26 listopada 2014

Prawa dziecka były dziś przedmiotem debaty  posłów do Parlamentu Europejskiego. Na niedługo przed 25. rocznicą podpisania konwencji ONZ o prawach dziecka, posłowie dyskutowali o problemach, z którymi na co dzień borykają się miliony dzieci na całym świecie, takimi jak życie w skrajnej nędzy, wykorzystywanie, przemoc, czy społeczne wykluczenie. W debacie głos zabrał poseł Tadeusz Zwiefka.

.

„Konwencja o prawach dziecka jest najszerzej ratyfikowaną konwencją ONZ, lecz cóż z tego, jeśli lista zagrożeń, przemocy i karygodnego traktowania dzieci na świecie wciąż jest tak samo długa” – powiedział poseł Zwiefka i podkreślił, że wraz z postępem cywilizacyjnym wciąż pojawiają się nowe zagrożenia dla najmłodszych.

.

„Chciałbym, byśmy w Parlamencie Europejskim nie tylko nawoływali do podjęcia działań przez te czy inne rządy, te czy inne organizacje, ale byśmy sami przyczyniali się w ramach swojej pracy do poprawy warunków życia naszych najmłodszych obywateli” – dodał poseł Zwiefka i zauważył, że w poszczególnych komisjach posłowie pracują nad konkretnymi zagadnieniami związanymi z ochroną dzieci przed przemocą, wykorzystywaniem seksualnym czy przymusową pracą. „Są to odrażające procedery, za które odpowiedzialni są dorośli. Dlatego też skuteczne ściganie osób, które dopuszczają się zbrodni wobec dzieci także w Unii Europejskiej, powinno stać się przedmiotem wzmożonej współpracy pomiędzy organami ścigania i prokuraturą w krajach członkowskich” – podkreślił.

.

„Także na polu prawa cywilnego dysponujemy możliwościami tworzenia przepisów, które w trudnych sytuacjach, takich jak rozwód rodziców, czy uprowadzenia dzieci poza granice kraju, są w stanie zminimalizować szkodę wyrządzaną dziecku” – zauważył poseł Zwiefka. Podkreślił jednocześnie, że w tych bardzo delikatnych i indywidualnych sprawach urzędnicy instytucji państwowych powinni wykazać szczególną rozwagę i ludzkie podejście ze względu na dobro dziecka.

.

Jutro Parlament Europejki zajmie się wnioskiem w sprawie rezolucji w tym temacie. Parlament zwróci się do Komisji Europejskiej o przygotowanie strategii oraz konkretnego planu działań w kwestii praw dziecka.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE