O jednolitym rynku cyfrowym i walce z terroryzmem na spotkaniu Grupy EPL

6 marca 2015

5 i 6 marca biuro Grupy Europejskiej Partii Ludowej (EPL) obradowało w hiszpańskim Toledo. Głównymi wątkami dyskusji były kwestie związane z jednolitym rynkiem cyfrowym oraz walką z terroryzmem. W pracach nad dokumentem dotyczącym pierwszego z tematów uczestniczył poseł Tadeusz Zwiefka – odpowiadał za część dotyczącą własności intelektualnej. Poseł wziął również udział w spotkaniu Grupy.

.

Podczas posiedzenia w Toledo uczestnicy debatowali na temat środków prawnych niezbędnych dla osiągnięcia rzeczywistego jednolitego rynku cyfrowego oraz ochrony wartości demokratycznych, zapobiegania radykalizacji i walki z terroryzmem. Posłowie przyjęli również dokumenty strategiczne, w których wstępnie zdefiniowali stanowisko Grupy w obu kwestiach.

.

Do udziału w spotkaniu, panelach dyskusyjnych oraz do wygłoszenia wystąpień zaproszeni zostali między innymi hiszpański premier Mariano Rajoy, komisarz Unii Europejskiej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbieta Bieńkowska i sekretarz generalny Hiszpańskiej Partii Ludowej María Dolores de Cospedal.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE