Nowe kierunki współpracy polsko-niemieckiej. Spotkanie ze studentami z Polski i Niemiec

5 września 2016

Potrzeba umacniania współpracy oraz wypracowania wspólnej odpowiedzi na wyzwania stojące przed współczesnym światem i wspólnotą europejską były głównymi tematami dyskusji posła Tadeusza Zwiefki z działającymi w organizacjach politycznych studentami z Polski i Niemiec. Spotkanie odbyło się 3 września.

.

„Potrzebni sobie i Europie. Dziedzictwo i nowe kierunki współpracy polsko-niemieckiej” to tytuł warsztatów, w których w dniach 2-4 września uczestniczyło około dwudziestu przedstawicieli Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” oraz niemieckiej organizacji Ring Christlich-Demokratischer Studenten. Spotkanie z posłem Zwiefką było jednym z punktów programu przedsięwzięcia.

.

Rozmówcy posła wyrazili zaniepokojenie próbami osłabiania wzajemnych stosunków poprzez odwołania do nacjonalizmu, ksenofobii i nietolerancji.

.

„To właśnie pasja i energia młodych ludzi, a także ich nowoczesne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość są kapitałem do budowania mostów i burzenia murów” – zauważył poseł Zwiefka, zwracając uwagę na szczególną rolę, jaką w kształtowaniu pozytywnych relacji polsko-niemieckich odegra młode pokolenie.

.

Organizatorzy warsztatów, które zorganizowano 25 lat po podpisaniu „Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, podkreślają, że chcą ‘kontynuować to dzieło i dokonać nowego otwarcia polsko-niemieckiej synergii młodych’.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE