Biuro grupy Europejska Partia Ludowa obradowało w Porto

28 czerwca 2013

„Unia Europejska i Ameryka. Atlantycki projekt wzrostu i dobrobytu” to temat przewodni ostatniego spotkania biura grupy Europejska Partia Ludowa (EPL), które tym razem obradowało w poszerzonym składzie. Oprócz członków biura EPL, udział w dyskusjach wzięli przedstawiciele świata biznesu i nauki oraz Komisji Europejskiej. Spotkanie odbyło się w portugalskim Porto w dniach 27, 28 czerwca. Uczestniczył w nim również poseł Tadeusz Zwiefka.

Podczas trzech dyskusji, które zaplanowano na pierwszy dzień obrad, skupiono się na politycznych relacjach pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Środkową i Południową, negocjowanej umowie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, konsekwencjach społecznych związanych z liberalizacją handlu, a także na szerokich możliwościach związanych z globalizacją i handlem międzynarodowym.

Drugi dzień obrad poświęcony został głównie problemom wewnętrznym Unii Europejskiej. Uczestnicy dyskusji omówili zmiany demograficzne, polityczne i społeczne w UE, a także kwestie związane z polityką klimatyczną oraz badaniami i innowacjami w kontekście walki z kryzysem gospodarczo-społecznym. Organizatorzy spotkania położyli duży nacisk również na potencjał rozwojowy jednolitego rynku cyfrowego. Przewidzieli też bloki dyskusyjne na temat tendencji separatystycznych istniejących lub pojawiających się w niektórych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz roli Stanów Zjednoczonych w transatlantyckich stosunkach UE.

Biuro jest najważniejszym ciałem politycznym grupy EPL, w którego skład wchodzą między innymi prezydium grupy EPL (przewodniczący i 10 zastępców), przewodniczący delegacji krajowych, przewodniczący i koordynatorzy komisji parlamentarnych, oraz prezydent i sekretarz generalny EPL.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE