W obronie miejsc pracy dla niepełnosprawnych

8 lipca 2013

Wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski oraz wiceminister polityki społecznej Radosław Mleczko spotkali się unijnym komisarzem ds. konkurencji Joaquinem Almunią, aby bronić polskiego modelu włączania osób niepełnosprawnych do rynku pracy. Do rozmów, które odbyły się 8 lipca w Brukseli, doszło z inicjatywy posłów Tadeusza Zwiefki, Danuty Hübner i Andrzeja Grzyba.

Głównym celem dyskusji było uzyskanie zapewnienia Komisji Europejskiej, że nie dojdzie do zmniejszenia dopuszczalnej puli pieniędzy na pomoc publiczną w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych.

– Zostaliśmy przez komisarza zapewnieni, że w proponowanych zapisach nie ma mowy o ograniczeniu funduszy dla zatrudniania osób niepełnosprawnych. Szczegółowe zapisy są teraz negocjowane, ale jesteśmy na dobrej drodze. Wiele wątpliwości zostało rozwianych – powiedział po spotkaniu poseł Zwiefka.

Podczas spotkania omawiano też kwestię obowiązku notyfikacji pomocy gdzie wydatki publiczne przekraczają 0,01% PKB w danym roku oraz gdzie budżet programu przekracza 100 mln euro. Obowiązek taki zakłada projekt rozporządzenia o wyłączeniach blokowych przygotowany przez Komisję Europejską. Polska przeznacza na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw około 3 mld zł rocznie. Subsydiowane są wynagrodzenia 240 tys. pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych przez ponad 18 tysięcy pracodawców.

Obecnie Komisja Europejska prowadzi drugą rundę konsultacji na temat projektu dokumentu. Poseł Tadeusz Zwiefka wspólnie z posłem Jackiem Protasiewiczem wystosowali do Komisji zapytanie w tej sprawie. Jego treść znajdą Państwo tutaj.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE